Tọa Đàm “Đạo Tin Lành: Thế Giới và Việt Nam,” Ngày 4 và 5/12/2017

Đại biểu tham dự tọa đàm

Ngày 4 và 5/12/2017, nhân kỷ niệm 500 năm Tin Lành Cải Chính (1517-2017) Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Bắc đã tổ chức tọa đàm Đạo Tin Lành: Thế Giới và Việt Nam tại Hội Trường Tầng 3, Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội.

Mục đích của buổi tọa đàm là tạo cơ hội trao đổi học thuật giữa các Giáo sư, nhà nghiên cứu thuộc các cơ quan tổ chức nhà nước và các Mục sư, giáo sư, nhà nghiên cứu thuộc giáo hội Tin Lành trong và ngoài nước nhằm nâng cao nhận thức về lịch sử và xu hướng phát triển của đạo Tin Lành trên thế giới và Việt Nam. Ngoài ra, tọa đàm cũng xem xét những nhận định khách quan về mối tương quan giữa đạo Tin Lành với kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội và từ đó, tìm ra những hướng đi tích cực để Tin Lành tại Việt Nam tiếp tục được phát triển trong tương lai.

Tọa đàm có sự tham dự của các Mục sư, giáo sư, đại diện cho Giáo Hội – Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc), nhà nghiên cứu đến từ các cơ quan nhà nước và viện nghiên cứu Ban Tôn giáo Chính phủ, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Học viện Chính trị Quốc gia, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Trường Đại học Khoa học và Nhân văn, các nhà nghiên cứu đến từ châu Âu, Bắc Mỹ, Đông Nam Á, một số đại biểu đại diện cho các đại sứ quán tại Hà Nội, cùng nhiều con cái Chúa đến từ các Hội thánh Tin Lành trong và ngoài nước.

Tọa đàm gồm 17 bài tham luận được trình bày trong bốn phiên: Sự ra đời và phát triển của Tin Lành, sự hiện diện của Tin Lành trên thế giới ngày nay sau cột mốc 500 năm Tin Lành Cải Chính, Lịch sử và quá trình hình thành của Tin Lành ở Việt Nam, Đạo Tin Lành và đóng góp xã hội ở Việt Nam. Đặc biệt, các giáo sư của Trường cũng đã dành thời gian nghiên cứu, trình bày và đóng góp tích cực trong chương trình trao đổi học thuật này. Cụ thể, Giáo sư Daniel Owens, Giáo sư Nguyễn Thành An và Giáo sư Jon Hoglund trình bày ba trong số mười bảy bài tham luận, Giáo sư Nguyễn Kim Sơn chịu trách nhiệm hướng dẫn chương trình trong suốt hai ngày.

Qua tọa đàm này, các học giả Tin Lành trên thế giới và tại Việt Nam hiểu rõ hơn về quan điểm, đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với Tin Lành nói chung và Tin lành tại Việt Nam nói riêng. Đặc biệt, các giáo sư, tiến sĩ nghiên cứu về tôn giáo và tín ngưỡng thuộc các Cơ quan Nhà nước cũng có cơ hội tìm hiểu và hiểu rõ hơn về Tin Lành và những đóng góp của Tin lành đối với đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng cũng như đưa ra nhiều nhận định tích cực và đáng khích lệ về Tin Lành.

Tọa đàm mở ra một hướng đi mới trong mối liên hệ giữa các học giả là các giáo sư, tiến sĩ nghiên cứu về tôn giáo trực thuộc các Cơ quan Nhà nước cũng như các học giả trong và ngoài nước về Tin Lành. Tọa đàm lần này được kỳ vọng là bước tiến đầu tiên để Tin Lành ở Việt Nam được thấu hiểu rộng rãi hơn trong xã hội Việt Nam nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung.

Dưới đây là một số hình ảnh trong chương trình trao đổi học thuật.


Các đại biểu cùng lắng nghe và trao đổi quan điểm


Giáo sư Jon Hoglund, trường TKTHHN, trình bày tham luận trong tọa đàm


Giáo sư Nguyễn Thành Anh, trường TKTHHN, trình bày báo cáo tham luận


Giáo sư Daniel Owens, trường TKTHHN, trao đổi quan điểm về các luận điểm trong một bài tham luận