Thông Báo Về Kỳ Thi Tuyển Sinh Khóa 5 Niên Khóa (2021-2025)

Hội đồng tuyển sinh Trường Thánh Kinh Thần học Hà Nội thông báo về kỳ thi tuyển sinh Khóa 5 – Niên khóa 2021-2025; Hệ đào tạo Cử nhân Thần học của Trường như sau:

Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội!