Thông Báo Tuyển Sinh Hệ Cử Nhân Thần Học Khóa V (Niên Khóa 2021-2025)

Ban Giám hiệu Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội thông báo về việc Tuyển sinh hệ Cử nhân Thần học khóa V, niên khóa 2021 – 2025 với những nội dung sau:

Thông báo tuyển sinh (Trang 01)
Thông báo tuyển sinh (Trang 02-hết)

Các ứng viên phải gửi hồ sơ về văn phòng Trường theo đúng thời gian quy định (xin xem thông tin chi tiết trong thông báo).

Mẫu hồ sơ của Trường gồm các mẫu dưới đây, ứng viên vui lòng chọn vào từng mẫu để tải về. Ngoài ra các ứng viên phải cung cấp đầy đủ các hồ sơ khác theo như yêu cầu trong Thông báo tuyển sinh.

Đơn xin Dự tuyển

Phiếu khảo sát Tín lý

Bài làm chứng cá nhân

Thư giới thiệu

Ban Giám hiệu Trường Thánh Kinh Thần Hoc Hà Nội trân trọng thông báo!