Thông Báo Tuyển Sinh Hệ Cử Nhân Thần Học Khóa IV – (Niên Khóa 2019 – 2023)

Ban Giám hiệu Trường Thánh kinh Thần học Hà Nội xin thông báo đến các Hội thánh cơ sở trực thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam (MB) về việc Tuyển sinh Hệ cử nhân Thần học – Khóa IV (niên khóa 2019 – 2023). Vui lòng xem thông báo tuyển sinh để biết đầy đủ thông tin và các mẫu cần có khi làm hồ sơ dự tuyển.


Ứng viên vui lòng xem Danh sách phân công phụ trách mục vụ các tỉnh/thành của các Ủy viên Ban Trị sự Tổng hội nhiệm kỳ 2017 – 2021. Với các ứng viên dự tuyển, ngoài xác nhận của Mục sư Hội thánh địa phương, ứng viên cần liên hệ và xin xác nhận của Mục sư Ủy viên Ban Trị sự phụ trách mục vụ khu vực.

Hồ sơ dự tuyển gồm các mẫu sau: (vui lòng tải về và hoàn tất các yêu cầu theo mẫu)

Thời gian nhận nộp hồ sơ: Từ ngày 01/5/2019 đến hết 20/5/2019

Hồ sơ dự tuyển gửi về: Văn phòng Trường Thánh kinh Thần học Hà Nội.

Địa chỉ: Số 2, Ngõ Trạm, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: 0243 828 8040 (Số máy lẻ 104 & 106)

Email: truongtkthhn@hbc.edu.vn

Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội trân trọng thông báo!