Thông Báo Tuyển Nhân Viên – Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội

Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội xin gửi tới quý tôi con Chúa thông báo tuyển nhân viên cho mảng phụ trách văn phòng. Xin quý tôi con Chúa xem thông tin chi tiết trong thông báo sau.

Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội!