Thông Báo Tuyển Nhân Viên Kế Toán

Ban Giám hiệu Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội thông báo tuyển nhân viên cho vị trí kế toán.

Thông tin chi tiết vui lòng xem thông báo sau:

Ban Giám hiệu Trường trân trọng thông báo!