Results of the Admissions Examination for Batch 2

Thanks be to God! On August, 2015 at the head office of the Evangelical Church of Vietnam (North), Hanoi Bible College held the entrance exam for our second class of students (2015–2020). After reviewing the results of three rounds of testing, which included a multiple choice exam, interviews, and a review of applications, by the grace of God the admissions committee has identified 30 candidates for the second class of students at Hanoi Bible College.

Below is the list of candidates selected, ordered according to test results:

Num. Name Appl. Num. DOB Gender Ethnicity Church Hometown
1 Nguyễn Minh Đạo 19 2/12/1982 Male Kinh Định Công Số 7, Tổ 14, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
2 Nguyễn Thị Nga 33 8/5/1996 Female Kinh Khả Cảnh Khả Cảnh, Hồng Tiến, Kiến Xương, Thái Bình
3 Lý Thị Gia 21 3/11/1995 Female H’mông Ma Hác Ma Hác, Trung Lý, Mường Lát, Thanh Hóa
4 Bùi Văn Tiệm 56 6/2/1987 Male Mường Gia Đình Bình An Xóm Chấu, Lạc Sỹ, Yên Thủy, Hòa Bình
5 Bùi Lừng Danh 11 8/15/1991 Male Mường Gia Đình Bình An Xóm Chấu, Lạc Sỹ, Yên Thủy, Hòa Bình
6 Lầu A Dia 14 5/4/1992 Male H’mông Ly Cha Ly Cha, Tà Tổng, Mường Tè, Lai Châu
7 Ma Seo Sính 49 3/7/1996 Male H’mông Cáo Phìn Thèn Chu Phìn, Hoàng Chu Phìn, Hà Giang
8 Cứ A Cang 4 1/4/1995 Male H’mông Sàn Phàng Cao Sàn Phàng Cao, Khun Hà, Tam Đường, Lai Châu
9 Đinh Thị Hương 26 7/19/1987 Female Kinh Hải Phòng Số 5a/33, Kiều Sơn, Đăng Lâm, Hải An, Hải Phòng
10 Thào A Chứ 9 1/30/1996 Male H’mông Van Hồ I Van Hồ I, Nậm Xe, Phong Thổ, Lai Châu
11 Hàng A Cao 3 2/4/1990 Male H’mông Nậm Pha Nậm Pha, Khum Hóa, Tam Đường, Lai Châu
12 Lương Văn Ca 2 3/4/1989 Male H’mông Khao Phiêng Nà Lũng, Khâu Tinh, Na Hang, Tuyên Quang
13 Sần Văn Chài 8 8/20/1987 Male Dao đỏ Phiêng Tằng Phiêng Pẻn, Lý Bôn, Bảo Lâm, Cao Bằng
14 Thào A Tú 55 5/5/1996 Male H’mông Phiêng Mẹng Phiêng Mẹng, Mông Ân, Bảo Lâm, Cao Bằng
15 Thào A Lử 29 11/15/1992 Male H’mông Nả Kế 1 Nả Kế 1, Hồng Thu, Sìn Hồ, Lai Châu
16 Vàng Thị Mai 34 3/14/1997 Female H’mông Na Hác Na Hát, Trung Lý, Mường Lát, Thanh Hóa
17 Giàng A Vênh 62 8/10/1996 Male H’mông Dền Tháng Dền Tháng, Quảng Lâm, Mường Nhé, Điện Biên
18 Hoàng Văn Dưỡng 18 7/10/1996 Male H’mông Lũng Kinh Quang Hùn, Trà Lĩnh, Cao Bằng
19 Tẩn Văn Diệu 15 3/15/1996 Male Dao Nà Liêu Nà Liêu, Mậu Long, Yên Linh, Hà Giang
20 Giàng A Giống 23 10/30/1997 Male H’mông Ún I Bản Ún, Mường Lý, Mường Lát, Thanh Hóa
21 Giàng Seo Cu 5 1/27/1993 Male H’mông Ải Nam Ải Nam 2, Phong Hải, Bảo Thắng, Lào Cai
22 Giàng Văn Và 61 8/1/1994 Male H’mong Nà Lài Lùng Pạp, Cao Tân, Pắc Nặm, Bắc Kạn
23 Giàng Seo Cú 6 8/8/1996 Male H’mông Xín Chải Xín Chải, Cốc Ly, Bắc Hà, Lào Cai
24 Nguyễn Ngọc Thức 60 6/19/1994 Male Kinh Công Chính Công Chính, Nông Cống, Thanh Hóa
25 Cháng Mý Lử 28 9/15/1993 Male H’mông Lùng Vái Lùng Vái, Cán Tỉ, Quản Bạ, Hà Giang
26 Thào Văn Tu 53 3/9/1995 Male H’mông Lủng Mít Lưng Mít, Bằng Thành, Pắc Nặm, Bắc Cạn
27 Phạm Xuân Dũng 17 6/17/1993 Male Kinh Lực Điền Thanh Kỳ, An Thanh, Tứ Kỳ, Hải Dương
28 Giàng A Páo 39 22/1/1996 Male H’mông Vĩnh Lầu Vĩnh Lầu, Trịnh Tường, Bát Xát, Lào Cai
29 Vàng Thị Pàng 40 10/12/1996 Female H’mông Huổi Thủng 3 Huổi Thủng 3, Na Cô Sa, Nậm Pồ, Điện Biên
30 Phùng Thị Thu Trang 59 7/10/1997 Female Kinh Móng Cái Giao Hà, Giao Thủy, Nam Định

The College will communicate the results both to applicants who were selected and applicants who were not.

We hope God’s people everywhere will pray to seek God’s blessing on the new students in the second class of Hanoi Bible College.

College Management Board