Kết Quả Kỳ Thi Tuyển Sinh Khóa V (Niên Khóa 2021-2025)

Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội thông báo kết quả kỳ thi tuyển sinh khóa V (Niên khóa 2021-2025).

Danh sách các thí sinh trúng tuyển như sau:

Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội trân trọng thông báo!