Category Archives: Tin Tức

Kết Quả Thi Tuyển Sinh Khóa II

Tạ ơn Chúa, ngày 5/8/2015, tại Trụ sở Tổng Hội – Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Bắc), Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội đã tổ chức Kỳ thi tuyển sinh Khóa II (Niên khóa 2015-2020). Sau khi xét kết quả 3 vòng thi: Trắc nghiệm, Vấn đáp và Khảo sát hồ sơ,

Read More